Zaproszenie do udziału w warsztatach

Termin: 01.06.2016 - 02.06.2016
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20
Katedra   Performatyki   Uniwersytetu   Jagiellońskiego   ma   zaszczyt   zaprosić   na warsztaty   performatywne  prowadzone   przez  prof. dra   Jussiego   Parikkę  z  Winchester School of Art w ramach projektu naukowego „Sztuczne ciała/żywe maszyny w   laboratorium   sztuk   performatywnych",   finansowanego   ze   środków   programu
Harmonia 6 Narodowego Centrum Nauki. 
Warsztaty odbędą się w dniach 1­2 czerwca 2016 roku w sali 18 na Wydziale
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 20.
Data opublikowania: 18.04.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski