PIĄTY WEEKEND Z PERFORMATYKĄ

Termin: 14.05.2016 - 15.05.2016
Miejsce: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Nadwiślańska 2-4. Sala teatralna.
Katedra Performatyki UJ
zaprasza na
PIĄTY WEEKEND Z PERFORMATYKĄ
14-15 maja 2016 
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
„Weekend z Performatyką" to organizowane co rok od pięciu lat spotkanie, w czasie którego pracownicy i doktoranci Katedry Performatyki UJ oraz studenci specjalności „performatyka przedstawień" na kierunku „wiedza o teatrze" prezentują efekty swoich badań. Od demokracji po laboratoria, od  emancypacji po seriale, od widowisk sportowych po kuchnię – uczestnicy spotkania wskazują nowe problemy i stawiają pytania wciąż na nowo określające dziedzinę badań performatycznych. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi sposobami interpretacji kultury, życia społecznego i indywidualnego, jakie oferuje performatyka.
 
Data opublikowania: 06.05.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski