Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Mateusza Chaberskiego

Termin: 21.05.2016
Miejsce: Zamek Królewski w Warszawie.

Katedra Performatyki z przyjemnością informuje, że mgr Mateusz Chaberski, przygotowujący rozprawę doktorską pt. Doświadczenie odbiorcy-uczestnika kultury w świetle hybrydycznych form sztuki najnowszej pod kierunkiem prof. dr Małgorzaty Sugiery otrzymał Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W tym roku stypendium to otrzyma 121 młodych badaczy spośród 1291 kandydatów. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w 2016 roku, wynosi niemal 3,5 mln złotych.

Wręczenie stypendiów odbędzie się 21 maja 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Data opublikowania: 12.05.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski