Performatyka. Poza kanonem.

Termin: 23.04.2020 - 25.04.2020

Katedra Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

zaprasza na naukową konferencję studencko-doktorancką z warsztatami 

Performatyka. Poza kanonem. Odsłona pierwsza: Resztki, ruiny, pozostałości, szczątki, piksele – archiwa możliwych przeszłości i przyszłości

Pomysł na tę konferencję zrodził się z przekonania, że współcześni młodzi humaniści lokują swoje myślenie, zainteresowania, strategie badawcze, naruszając granice pomiędzy dyscyplinami, czasem je znosząc lub negocjują z różnymi językami i konsekwencjami ich użycia. Poruszają się po różnych polach badawczych, pożyczają, przechwytują, montują, rekontekstualizują, szukając jeszcze nieodnalezionego albo odnajdując inaczej. Nasze zaproszenie kierowane jest do studentów i doktorantów, młodych humanistów, poszukiwaczy, bezgranicznych marzycieli, którzy wierzą, że humanistykę uprawiać można w poruszeniach, przepływach, gdzieś pomiędzy, czasem na przekór, indywidualnie, aż po horyzont własnych konceptów i interpretacyjnych pragnień. 
Performatyka stanowi przestrzeń dla poszukiwaczy i marzycieli. Dostarcza narzędzi do rozumienia mechanizmów wytwarzania i praktykowania przestrzeni kulturowych i społecznych. Wypracowane w jej polu metodologie i teorie pozwalają poruszać się sprawczo pomiędzy dyscyplinami, ustanowionymi kanonami, anachronicznymi paradygmatami. Pozwala krytycznie patrzeć na strategie wytwarzania historii i przeszłości, wychyla się także ku możliwym przyszłościom. Daje wgląd w sposoby produkowania wiedzy. Przygląda się ludziom i nie-ludziom, ich wzajemnym relacjom. Przebywa na teranie życia społecznego, sztuki, nauk ścisłych, historii, mediów, technologii. Jest tam, gdzie coś się wytwarza, ustanawia, żyje, pozostaje, wchodzi w relacje, działa, czasem znika. Performans jest wszędzie. Performatyka też. 
Pierwsza odsłona cyklu konferencyjnego „Performatyka – poza kanonem” zatytułowana jest: „Resztki, ruiny, pozostałości, szczątki, piksele – archiwa możliwych przeszłości i przyszłości”. Chcemy zaprosić młodych badaczy do wspólnego namysłu nad kategorią archiwum i krytycznymi ujęciami procesów i strategii archiwizacji. Pragniemy przyglądać się materialnej dokumentacji przeszłości – szczątkom, przedmiotom, miejscom, resztkom, pikselom poddanym medialnej archiwizacji. Ożywianym w różnego rodzaju performansach resztkom historii, społecznych wydarzeń, kulturowych przemian i wstrząsów. Kulturowe resztki przechowywane w pamięci, w ciałach, w śladach egzystencji, w medialnych (audialnych, wizualnych, teatralnych, tekstowych, internetowych, architektonicznych) zapośredniczeniach, w obrazowych spamach konstruują naszą wiedzę o przeszłości, porządkują lub naruszają kulturowe dominanty, mogą także stanowić materiał do ustanawiania alternatywnych i spekulatywnych scenariuszy przyszłości. Szeroko otwarte archiwum kultury Zachodu pozwala zaproponować następujące pola problemowe: 
- konstruowanie wiedzy o przeszłości w oparciu o materialne pozostałości
- gry z archiwum – między prawem i władzą a oporem i alternatywą
- dokumentacja i jej przetworzenia (remiks, re-performans, re-enactment)
- poza reprezentacją: spam obrazowy – słabe, niepotrzebne obrazy i ich alternatywny obieg
- poszukiwania w archiwum: odnajdywanie zaginionych historii
 - poza logiką: archiwa afektywne
- utracone dane: archiwa jako projekty przyszłości 
- ruchome resztki: mediacja i transmisja przeszłości 
Konferencję otworzy wykład prof. Małgorzaty Sugiery, kierowniczki Katedry Performatyki, zatytułowany „Archiwa antropocenu”.
xxx
Informacje organizacyjne: 
Konferencja będzie miała charakter naukowo-warsztatowy. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do indywidualnego spotkania z pracownikami Katedry Performatyki i rozmowy o tekście referatu. Każdy z dwóch dni konferencyjnych będzie zwieńczony indywidualnymi konsultacjami Uczestników konferencji z pracownikami Katedry Performatyki – o doborze eksperta zadecyduje tematyka zaprezentowana w referacie i zainteresowania Uczestników. Badaczki i badacze z naszej Katedry przygotują wraz z Uczestnikami teksty pokonferencyjne do planowanej książki (e-book), która ukaże się wiosną 2021 roku. Konsultacje naukowe mają służyć pracy nad tekstami referatów, ale także mają pomóc Uczestnikom w zdobyciu wiedzy o pisaniu tekstów naukowych, dostarczyć niezbędnych metodologii badawczych, poszerzyć pole kontekstowe podejmowanych w referatach zagadnień. Trzeciego dnia zaprosimy Uczestników konferencji na dwa warsztaty (do wyboru) związane z tematem konferencji. Pierwszy warsztat poprowadzi dr Wanda Świątkowska: „Teatr – miejsce ożywiania archiwum”, drugi warsztat  poprowadzi prof. Mateusz Borowski: „Archiwum przyszłych przyszłości. Mockument i myślenie spekulatywne”. 
Konferencja będzie odbywała się cyklicznie, raz do roku. Wierząc, że performujemy świat i że performans jest wszędzie, będziemy spotykali się pod takimi właśnie hasłami. Zmieniać się będą zawarte w podtytułach problemy, zagadnienia, tematy, przestrzenie analiz i interpretacji. 
Abstrakty powinny posiadać od 1200 do 1800 znaków, prosimy o nadsyłanie ich w terminie do końca lutego 2020 roku. Informację o przyjęciu referatu na konferencję otrzymacie Państwo w pierwszej połowie marca. Do 1 kwietnia prosimy o przesłanie pełnych tekstów wystąpień konferencyjnych, by pracownicy Katedry Performatyki mogli się z nimi odpowiednio wcześniej zapoznać i przygotować do konsultacji z Państwem. 
Czas wygłaszania referatu: 20 min.
Opłata konferencyjna: 50 zł. 
Abstrakty prosimy wysyłać na adres: performujemyswiat@uj.edu.pl

Data opublikowania: 13.01.2020
Osoba publikująca: Janusz Smulski