The Technological City

Termin: 01.06.2016
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20

Zaproszenie Katedra Performatyki UJ i Centrum Studiów Humanistycznych UJ mają zaszczyt zaprosić na wykład prof. dra Jussiego Parikki The Technological City: Smart Cities of Pollution Stechnologizowane miasto. Smart cities i zanieczyszczenie powietrza Wykład przygotowany został w ramach projektu naukowego „Sztuczne ciała/żywe maszyny w laboratorium sztuk performatywnych", finansowanego ze środków programu Harmonia 6 Narodowego Centrum Nauki i odbędzie się 1 czerwca 2016 roku o godz. 17:00 w sali 18 na Wydziale Polonistyki, ul. Gołębia 20. Wykład podejmie problem zanieczyszczenia powietrza i jego znaczenia dla toczących się aktualnie dyskusji wokół wykorzystania technologii we współczesnej urbanistyce. Inteligentne miasta (smart cities), czyli nowe i wysoce stechnologizowane przestrzenie miejskie, w których kontroluje się i skutecznie zarządza danymi, jedynie częściowo mogą przyczynić się do rozwiązania problemu zanieczyszczenia  środowiska, gdyż w znacznym stopniu opierają się  na  industrialnym  modelu miasta. Wciąż  produkują ogromne ilości smogu oraz innego typu zanieczyszczeń, które spędzają sen z powiek włodarzy największych metropolii na świecie. W tym kontekście Parikka przedstawi własną   historię   spekulatywną   smogu   w   sztuce,   przyjmując   powietrze   i zanieczyszczające je substancje za punkt wyjścia do analizy kultury wizualnej epoki antropocenu. Teoretyczne rozważania zostaną wsparte przykładami konkretnych dzieł sztuki,   które   pokażą,   że   strategie   zarządzania   czystością   powietrza   mogą   służyć kontroli życia mieszkańców miast i regulacji ich codziennego doświadczenia. Wykład w języku angielskim z napisami w języku polskim. Wstęp wolny. prof. dr Jussi Parikka – wykładowca w Winchester School of Art na Uniwersytecie Southampton. Na co dzień dzieli swój czas między Wielką Brytanią i Turcją, gdzie mieszka.   Jego   rozważania   z   zakresu   teorii   mediów   wzbudziły   ogromne zainteresowanie   międzynarodowej   społeczności   akademickiej.   W   swoich   pracach Parikka   podejmuje   tak   różnorodne   zagadnienia,   jak   kultura   sieci,   estetyka, archeologia mediów i kultury cyfrowej. Szczególne miejsce w jego pracy naukowej zajmują  trzy monografie,  które tworzą swego  rodzaju trylogię:  Digital  Contagions (2007),  Insect   Media  (2010)   oraz   wydana   ostatnio  A   Geology   of   Media  (2015). Wszystkie   dotyczą   problemu   technokultury   i   kultury   medialnej   w   kontekście współczesnych nauk o środowisku. Parikka także książkę What is Media Archaeology (2012) oraz redagował kilkanaście monografii zbiorowych. Ostatnio wspólnie z Joasią Krysą   przygotował  Writing   and   Unwriting   (Media)   Art.   History  (2015)   na   temat twórczości   fińskiego   pioniera   media   art Erkkiego   Kuranniemi.   Parikka   prowadzi również bloga http://jussiparikka.net.

Data opublikowania: 18.04.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski