dr hab. Wojciech Baluch, prof. UJ

Wojciech Baluch – dr hab., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Performatyki. Studia teatrologiczne ukończył w Instytucie Polonistyki  UJ. W 1988 roku przebywał na półrocznym stypendium Fulbrighta na uniwersytecie SUNY at Buffalo w USA. Jego praca doktorska była poświęcona procesowi interpretacji w ujęciu kognitywnym. Był inicjatorem i współorganizatorem serii konferencji dla młodych naukowców, poświęconych problematyce związanej z teatrem i dramatem. Habilitowany w 2012 roku na podstawie książki Po-między-nami. Słaby dyskurs w polskim dramacie współczesnym. Autor antologii dramatu Polska dramatyczna 3 wydanej w 2014 roku oraz wstępu to tejże: Antologia polskiego dramatu niekanonicznego.

Obecnie zajmuje się wspóczesną dramaturgią w szerokim kontekście teorii humanistycznych. Jest kierownikiem międzyuczelnianej grupy badawczej, która zajmuje się różnymi wymiarami społeczno-artystycznymi z perspetkywy różnorako rozumianej dramaturgii.

 

Najnowsze publikacje:

https://ruj.uj.edu.pl