dr Konrad Wojnowski

Konrad Wojnowski (ur. 1987) – performatyk, tłumacz tekstów teoretycznych. Absolwent i pracownik Wydziału Polonistyki UJ. Studiował na Freie Universität w Berlinie. Autor dwóch książek: Estetyka zakłócenia (2012), poświęconej twórczości Michaela Hanekego, i Pożyteczne katastrofy (2016), traktującej o potencjalnie produktywnym wpływie niespodziewanych w kulturze, a także artykułów naukowych i popularnonaukowych. Zajmuje się teorią performatywności, filozofią komunikacji oraz wpływem mediów i technologii na kulturę.

Monografie autorskie:

Estetyka zakłócenia. Kino Michaela Hanekego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

Pożyteczne katastrofy, Universitas, Kraków 2016.

Artykuły naukowe:

Katastrofa na dworcu La Ciotat: o negatywnej performatywności filmu [w:] Widzialne, niewdzialne. Performatywność reprezentacji, red. Karolina Czerska, Joanna Jopek, Anna Sieroń, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.

Performatywność katastrof: WTC, „Didaskalia” 2013 nr 115.

Performatyka – teoria katastrof, „Przestrzenie teorii” 2014 nr 22.  

Katastrofa jako komunikat w świetle fizycznej teorii informacji, „Kultura współczesna” 2014 nr 4 (84).

Thermoperformatics – Energy and Performace Studies [w:] Between Text and Soma: When Literary Studies and Performance Studies Meet, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2016 (tekst przyjęty do druku).

Zachować traumę – 9/11 Museum w Nowym Jorku, „Didaskalia” 2016 nr 131.