dr Mateusz Chaberski

adiunkt w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują badania nad performatywnością, teorię asamblaży, badania nad afektami i studia nad antropocenem. W 2015 roku opublikował książkę Doświadczenie (syn)estetyczne.

Performatywne aspekty przedstawień site-specific (Kraków: Księgarnia Akademicka). W 2019 roku opublikował książkę Asamblaże, asamblaże. Doświadczenie w zamglonym antropocenie (Kraków: Księgarnia Akademicka). Wraz z Mateuszem Borowskim i Małgorzatą Sugierą redagował Emerging Affinities. Possible Futures of Performative Arts (Transcript 2019) i Niespodziewane Alianse. Sztuki performatywne jutra (2019). Wraz z Ewą Bal redagował Situated Knowing. Epistemic Perspectives on Performance (Routledge 2020).