prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Dariusz Kosiński (ur. 1966), profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmował się historią i teorią sztuki aktorskiej XIX wieku (Sztuka aktorska Wandy Siemaszkowej, Kraków 1997; Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku…, Kraków 2003; Dramaturgia praktyczna. Polska sztuka aktorska XIX wieku w piśmiennictwie teatralnym swej epoki, Kraków 2005). W latach 2005-2008 kierował projektem badawczym „Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku", którego efektem jest między innymi redagowana przez niego seria o tej samej nazwie (ostatnio opublikował w niej wybór pism teatralnych Józefa Kotarbińskiego). Przez kilka lat zajmował się badaniami nad swoistością polskiej tradycji teatralnej i performatywnej, czego efektem są książki Polski teatr przemiany (Wrocław 2007) oraz autorska synteza dziejów polskich przedstawień Teatra polskie. Historie (Warszawa 2010; nagroda Znaku Hestii im. Ks. Prof. J. Tischnera 2011; Nagroda Naukowa im. J. Giedroycia, 2012). Obecnie rozwija te badania w kierunku analiz współczesnych przedstawień i dramatów społecznych, m.in. związanych z katastrofa smoleńską (Teatra polskie. Rok katastrofy; Warszawa 2012). Odrębny przedmiot jego badań zajmuje twórczość i idee Jerzego Grotowskiego; jest autorem popularnej biografii artysty Grotowski. Przewodnik (Wrocław 2009), a niedawno wydał monografię poświęconą trzem z jego przedstawień z początku lat 60. Grotowski. Profanacje (Wrocław 2015). Późną wiosną w Wydawnictwie UJ ukaże się jego najnowsza książka Performatyka. W(y)prowadzenia.

            W latach 2010–2013 był dyrektorem programowym Instytutu im. J. Grotowskiego we Wrocławiu. Należał do zespołu redakcyjnego Tekstów zebranych Jerzego Grotowskiego (Warszawa 2012). Zajmuje się także interpretacją dramatu (m.in. książka Sceny z życia dramatu, Kraków 2004). Wspólnie z Ireneuszem Guszpitem przygotował edycje pism teatralnych Juliusza Osterwy (Przez teatr – poza teatr, Kraków 2004; Antygona, Hamlet, Tobiasz…, Kraków 2007). Od kwietnia roku 2014 jest zastępcą dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Jest także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych oraz przewodniczącym Komisji Artystycznej Konkursu na Wystawienie Dzieł Polskiej Literatury Dawnej „Klasyka Żywa".

Spis publikacji

Ostatnie publikacje:

1.      Notatki z (nie)spektaklu, „Dialog" 2015, nr 1, s. 12–27.

2.      Widma rewolucji. Przedstawianie i podstawianie demokracji, „Dialog" 2015, nr 3, s. 5–15.

3.      Ile jest teatru w państwie?, „Notatnik Teatralny" nr 77, s. 28–35,

4.      Tysiąc i dwie. Panegiryk, „Dialog". Miesięcznik Poświęcony Dramaturgii Współczesnej R. LX (2015), nr 4 (701), s. 140-149

5.      Prospero i Hamlet, „Dialog" 2015 nr 5, s. 177–191

6.      Dramaturgia i performatywność festiwalu teatralnego, „Teatr" nr 6 (1173), s. 44–49

7.      Czarowna natura!, [w:] Post-Apocalypsis, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie, s. 69–83; ISBN 978-83-63276-36-2

8.      Nomina sunt odiosa, czyli performatyki i teatrologie, „Pamiętnik Teatralny" 2015 z. 1 (253), s. 19-31. ISBN

9.      Rzeczy-wistość Akropolis, [w:] Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury. Teatr formy w twórczości Tadeusza Kantora, Józefa Szajny i Jerzego Grotowskiego. Materiały z sesji naukowej, redakcja Zuzanna Głowacka, Tadeusz Kornaś, Kraków 2015, s. 35–43.

10.  Teatr Pawlikowskiego, czyli powrót legendy, [w:] Tadeusz Pawlikowski j ego teatr, Kraków 2015, s. 17–34.

11.  Zaproszenie do (nie)monografii, [w:] Jan Michalik, Tadeusz Pawlikowsk. Legenda, człowiek, teatr, Krakow 2015, s. 9–12.

12.  „Rzeczy, które u kobiet bywają…" Wanda Siemaszkowa – pionierka kobiecego głosu i kobiecego pożądania w teatrze polskim, w: Wanda Siemaszkowa i jej teatr pod redakcją naukową Joanny Puzyny-Chojki i Anny Jamrozek-Sowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 15-26

13.  „Legenda" Stanisława Wyspiańskiego, w: Wanda Siemaszkowa i jej teatr pod redakcją naukową Joanny Puzyny-Chojki i Anny Jamrozek-Sowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 256-263

14.  Kłopotliwa rocznica, „Tygodnik Powszechny" 2015, nr 47 (3463). „Teatr Ogromny". Dodatek Specjalny na 250-lecie Teatru Publicznego, s. 5-9