Piotr Urbanowicz

  doktorant w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki UJ. Jego badania koncentrują się na związkach między literaturą XIX wieku, technologiami i nauką. Kieruje projektem PRELUDIUM „Badanie elektryczności jako praktyka naukowa oraz źródło metafor w prasie popularnonaukowej oraz filozofii mesjanizmu (1750-1850)” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestniczy w programie Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme dla doktorantów, których projekty doktorskie mają charakter interdyscyplinarny. W 2019 r. został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Publikował m.in. w „Czasie Kultury”, „Przeglądzie Kulturoznawczym” i „Przeglądzie Humanistycznym”.