Rozprawy doktorskie

Rozprawy przygotowywane przez doktorantów Wydziału Polonistyki UJ pod opieką pracowników Katedry Performatyki

Opiekun: prof. dr hab. Małgorzata Sugiera

Agata Kołodziej, Performatywne aspekty dynamicznych tekstów literackich

Anna Sieroń, Sposoby przedstawiania ciała jako nośnika śladów pamięci w dziełach sztuki okresu postdyktatury w Argentynie

Justyna Stasiowska, Noise – performatywność odbioru

Mateusz Chaberski, Doświadczenie w sztukach performatywnych

Piotr Urbanowicz, Hybrydy mechaniczno-organiczne w literaturze i nauce polskiej pierwszej połowy XIX wieku

Opiekun: prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Paula Haładus, Przedstawienia kulturowe polskiej klasy średniej

Karina Janik,  Drogi parateatru – Jerzy Grotowski, Rena Mirecka, Ewa Benesz

Marta Kacwin, Myśl teatralna Łesia Kurbasa

Marta Kufel-Kaszyńska,  Performer powtórzony. Symulacja i nieoznaczoność zbawienia u Kantora i Grotowskiego

Dagmara Łuba, Seryjność w kulturze współczesnej

Anna Matras, Performowanie smaku w kulturze współczesnej

Jakub Papuczys,  Sportowe sceny z życia PRL. Performanse sportowe jako ogniwa historii kulturowej Polski lat 1945–1989

Katarzyna Peplińska, Demo-kracja. Współczesne taktyki oporu wobec dominującego modelu władzy na przykładzie wybranych zjawisk polityczno-społecznych oraz artystycznych

Łukasz Zatorski,  Performatyka idei. Mechanika obiegu energii społecznych w kulturze intelektualnej

Joanna Zielińska,  Heterotopia Sarajewo. Przestrzeń miejska jako reprezentacja i scena

Opiekun: dr hab. Wojciech Baluch

Kubisiak Daria Proces dramaturgiczny wypracowujący miejsce dramatu między literaturą a przedstawieniem