prof. dr hab. Małgorzata Sugiera

Małgorzata Sugiera (ur. 1958) – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Katedry Performatyki na Wydziale Polonistyki.

Stypendystka niemieckiej Fundacji Alexandra von Humboldta, DAAD, dwukrotnie amerykańskiej Andrew Mellon Foundation (American Academy in Rome i Uniwersytet w Edynburgu), Institut für Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu, Svenska Institutet w Sztokholmie, francuskiej Centre National du Livre oraz dwukrotnie Region Rhône-Alpes. Gościnnie prowadziła wykłady i seminaria na niemieckich, francuskich i szwajcarskich uniwersytetach. W latach 2002-2004 współorganizowała międzynarodowy program doktorancki IPP Theatre and Media na Uniwersytecie w Moguncji, od 2012 wchodzi w skład kadry naukowej MIMESIS International Program in Literature and the Arts w Monachium. W latach 2000-2004 należała do zarządu International Federation for Theatre Research (FIRT/IFTR). W latach 2012-2018 była ekspertem panelu SH5 „Culture and Cultural Production” European Research Centre (ERC), a w latach 2016-2019 członkiem Zespołu Stałego Narodowego Centrum Nauki. Od 2019 roku współpracuje jako ekspert z European Cooperation in Science and Technology (COST) w Brukseli oraz recenzuje projekty badawcze w ramach Marie Curie Skłodowska Actions (MCSA Individual Fellowship). W roku akademickim 2015-2016 prowadziła badania w Berlinie jako stypendystka International Research Center „Interweaving Performance Cultures” Freie Universität, a w 2017 przbywała na stypendium w ramach projektu The Social Performance, Cultural Trauma and the Reestablishing of Solid Sovereignties (SPECTRESS), finansowanego przez European Commission na Universidade de Sao Paulo.

Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę dekolonialności i spekulatywności, zagadnienia performatywności i materialności kultury XIX/XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii nauki oraz relacji między zjawiskami artystycznymi a technonauką. Opublikowała dwanaście monografii, ostatnio Upiory i inne powroty. Pamięć – historia – dramat (2005), Inny Szekspir (2009) oraz Nieludzie. Donosy ze sztucznych natur (2015), a także z Mateuszem Borowskim W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości (2012) oraz Sztuczne natury. Performanse technonauki i sztuki (2016). Współredagowała monografię Fictional Realities / Real Fictions (Cambridge 2007), Worlds in Words. Storytelling in Contemporary Theatre and Playwriting (Cambridge 2010), antologię polskiej myśli teatralnej XX wieku Theater spielen und denken (Suhrkamp 2008), Emerging Affinities. Possible Futures of Performative Arts (Transcript 2019), a w języku polskim Fikcje jako metoda. Strategie kontr[f]aktualne w pisaniu historii, literaturze i sztukach (2018) i Niespodziewane alianse. Sztuki performatywne jutra (2020). Jest także członkiem redakcji dwóch serii wydawniczych: „Horyzonty nowoczesności” (Wydawnictwo Universitas) oraz „Interpretacje” (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka). Kierowała trzynastoma projektami badawczymi (w tym pięć doktoranckich), ostatnio dwoma projektami międzynarodowymi: Sztuczne ciała/żywe maszyny w laboratorium sztuk performatywnych (konkurs Harmonia) oraz Performanse pamięci: strategie testymonialne, rekonstrukcyjne i kontrfaktyczne w literaturze i sztukach performatywnych XX i XXI wieku (konkurs Beethoven). Wychowała osiemnastu doktorów (w tym pięciu stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej).

Zajmuje się także tłumaczeniem prac naukowych z kilku języków (ponad dwadzieścia monografii, część tłumaczona wspólnie z Mateuszem Borowskim: J. L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, 1995; H.-Th. Lehmann, Teatr postdramatyczny, 2005; E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, 2008; Teatr i teatrologia, 2012; Performatywność. Wprowadzenie, 2018; J. Butler, Żądanie Antygony, 2010; H. Foster, Powrót Realnego, 2010; F. Rokem, Wystawianie historii, 2010 oraz Filozofowie & ludzie teatru 2014; W. B. Worthen, Dramat: między literaturą a przedstawieniem, 2013; T. Bardini, Junkware czyli do odzysku, 2016; J. Parikka, Owady i media, 2017; D. Taylor, Performans, 2018). Tłumaczy także sztuki teatralne, między innymi Heinera Müllera, Elfriede Jelinek, Fritza Katera czy Laurenta Gaude.

 

Spis publikacji:                                                                           Fot. Paulina Kubas

www.ruj.edu.pl