Zaprzyjaźnione serie i wydawnictwa

Dialog

 "Miesięcznik Dialog poświęcony jest dramaturgii współczesnej – teatralnej, filmowej, radiowej i telewizyjnej. Został założony w 1956 roku przez Adama Tarna, dramatopisarza i tłumacza, który kierował pismem do 1968 roku. Ogromny wpływ na kształt miesięcznika miał Konstanty Puzyna, krytyk, który współzakładał pismo a potem był jego redaktorem naczelnym od 1972 roku aż do śmierci w 1989 roku. Naczelnymi byli także Stanisław Stampf'l (1968-1971), Jerzy Koenig (1989-1990). Od 1991 roku Dialogiem kieruje Jacek Sieradzki."

 

 

_______________________________________________________________

Didaskalia

"Gazeta teatralna „Didaskalia" powstała w grudniu 1993 roku w Krakowie w środowisku uniwersyteckim. „Didaskalia" recenzują ważniejsze premiery teatralne w Polsce, śledzą również to, co ważnego dzieje się w innych ośrodkach teatralnych za granicą (w Berlinie, Moskwie, Paryżu, Wilnie, Wiedniu, w krajach Dalekiego Wschodu czy Ameryki Południowej).Najważniejsze wydarzenia sezonu są wszechstronnie omawiane (wywiady z twórcami, sondy, recenzje, opinie wybitnych humanistów). Systematycznie recenzowane są książki (lista nowości wydawniczych z krótką charakterystyką, obszernie – wybrane pozycje) i ważniejsze premiery Teatru Telewizji. „Didaskalia" nie poprzestają jednak na komentowaniu bieżącego życia teatralnego. Publikowane są w nich też regularnie obszerne materiały dotyczące różnorakich zagadnień związanych z praktyką i teorią teatru, przygotowywane są bloki tematyczne, publikowane są przekłady."

_______________________________________________________________

Miesięcznik Teatr

"to najstarsze obok „Twórczości" polskie pismo kulturalne. Regularnie ukazuje się od 1946 roku. „Teatr" zawsze rejestrował najważniejsze wydarzenia polskiego życia teatralnego. W każdym numerze miesięcznika znajdują się omówienia premier teatrów z całego kraju, rozmowy, publicystyka, felietony. Pismo zajmuje się przede wszystkim dniem dzisiejszym teatru, ale nie zapomina o jego przeszłości. Przedstawia dokonania wybitnych polskich twórców, także tych, którzy już odeszli."

 

 

________________________________________________________________

Wydawnictwo Instytutu im.Grotowskiego

"Działalność wydawnicza stanowi przedłużenie prac badawczych i upowszechniających prowadzonych w Instytucie i we współpracy z nim. Skupia się na tematach związanych z poszukiwaniami kulturowymi i teatralnymi, obejmując również dokumentowanie i  interpretowanie dokonań twórczych Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium."

 

 

_______________________________________________________________

Theatroteka

Seria Theatroteka wydawnictwa slowo/obraz /terytoria pod red. Dobrochny Ratajczakowej

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

Nowoczesna Myśl Teatralna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

Polish Theatre Perspectives

"Polish Theatre Perspectives (PTP), is a peer-reviewed journal and research initiative that brings together Polish and internationally based practitioners and scholars in exploring a wide spectrum of topics across theatre, drama, and performance. Working in English and in Polish, and through multiple platforms (print, audiovisual, live, and electronic), PTP provides a dynamic forum for critical and creative exchange in the field — with particular, but not exclusive, focus on developments within the Polish-language context."

_________________________________________________________________

PerformUJ

 

__________________________________________________________________

Wydawnictwa zagraniczne polecane:

Routlege Taylor& Francis Group

  

 


Cambridge & Scholars Publishing