Studia I stopnia

Kierunek: Wiedza o Teatrze

Moduł performatyczny

Z nowym programem ściśle związany jest moduł performatyczny, który pojawi się w programie II i III roku studiów I stopnia. Zaliczenie zajęć z modułu jest konieczne by na III roku móc uczestniczyć w seminarium licencjackim poświęconym performatyce.

 

Sylabus wiedza o teatrze-modul I stopien rok 2018/2019

Sylabus wiedza o teatrze-modul I stopien rok 2017/2018

Program zajęć Katedry Performatyki na Wiedzy o Teatrze w roku akademickim 2015/16 w ramach modułu i seminarium licencjackiego

Seminarium licencjackie oraz zajęcia z modułu performatycznego w roku akademickim 2014/2015

Seminarium licencjackie oraz zajęcia z modułu performatycznego w roku akademickim 2013/2014

Sylabus moduł II i III rok 2012/2013

Moduł performatyczy 2011/2012

praca licencjacka